การรับประกันคุณภาพ

มั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเรา

sear1
– มั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเราด้วยอุปกรณ์ ทดสอบและวิเคราะห์ที่ทันสมัยและการควบคุณคุณภาพที่เข้มงวด
– ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด จากการควบคุมการผลิตและคุณภาพที่เข้มงวด เครื่องจักรและอุปกรณ์อัติโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

คุณภาพที่คุณวางใจได้เสมอ

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์จากเกาหลีทั้งหมดของเราผ่านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และได้รับใบรับรองคุณภาพต่างๆ ดังนี้

qc2

 

quality

เครื่อง AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)

ใช้หาปริมาณโลหะหนักต่างๆ เช่น
อเซนิค(As), แคดเมี่ยม(Cd),
Copper(Cu), ตะกั่ว(Pb),
ปรอท(Hg) , เหล็ก(Fe) , สังกะสี(Zn) และอื่นๆ

qualityq

เครื่อง GPC (Gel Permeation Chromatography

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์หาน้ำหนัก โมเลกุลและการกระจายตัวของ คอลลาเจนและเจลาติน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ มีคุณภาพสม่ำเสมอ

tex

เครื่อง Texture Analyzer

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความแข็งเจลซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีความสำคัญมากของเจลาตินเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้ มีคุณภาพสม่ำเสมอ

Devote a separate page to your acknowledgments, and this is where you thank other people who help you write your capstone reply project.

Add comment