Tag: คอลลาเจนเปปไทด์ปลา 1000 Da จากเกาหลี

NEWS & KNOWLEDGE

คอลลาเจน เปปไทด์ปลา 1000 Da

คอลลาเจน เปปไทด์ปลา 1000 Da

FCP1000 ของ GELTECH หรือ คอลลาเจนเปปไทด์ปลา 1000 Da จากเกาหลี เป็นคอลลาเจนน้ำหนักโมเลกุลต่ำเป็นพิเศษ โดยมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า 1000Da ทำให้ดูดซึมผ่านเยื่อบุลำไส้เล็กและเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายขึ้น FCP1000 เป็นแหล่งกรดอะมิโนธรรมชาติ มีฤทธิ์ทางชีววิทยาและกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนในผิวหนังชั้นใน การเสริมกรดอะมิโนเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษาปริมาณคอลลาเจน เพื่อผิวพรรณสดใส เปล่งปลั่ง และอ่อนวัย

อ่านเพิ่มเติม