Tag: ผู้นำเข้าคอลลาเจน

NEWS & KNOWLEDGE

นำเข้าคอลลาเจน

นำเข้าคอลลาเจน

ด้วยคุณประโยชน์ของคอลลาเจนต่อสุขภาพ และความงามปัจจุบัน มีการบริโภคคอลลาเจนสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคมากขึ้น มีการวางขายผลิตภัณฑ์คอลลาเจนมากมายหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบเครื่องดื่มผงผสมอาหาร ฯลฯ โดยมีหลายชนิด ผู้บริโภคสามารถเลือกหาคอลลาเจน ตามความต้องการของตัวเองได้อย่างง่ายดาย แต่ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบัน บ้านเรามีการนำเข้าคอลลาเจนมากกว่าการผลิตขึ้นเองในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม